Полезно

15/11/2023

Технически изисквания за проектиране и монтаж на скелета според българското законодателство

НАРЕДБА Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, МОНТАЖ, КОНТРОЛ, ПРИЕМАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СКЕЛЕТА
31/05/2021

Предназначение и предимства на скелета

Скелетата са важен инструмент в строителната индустрия и са от съществено значение за осигуряване на безопасност и ефективност при работата на височина.
15/11/2020

Видове скеле

Този текст предоставя информация за различните видове скелета, които се използват в строителството и техните основни характеристики
Translate »