Предназначение и предимства на скелета
31/05/2021

Видове скеле

Този текст предоставя информация за различните видове скелета, които се използват в строителството и техните основни характеристики

  • Зидарско скеле: За осигуряване на стабилност и безопасност при работа върху фасади. Трябва да е широко поне 1 метър, за да позволи лесен достъп до всички части на фасадата.
  • Фасадно скеле: Проста рамкова конструкция с рамки и работни платформи с различни ширини. Предоставя безопасен достъп до работните нива на фасадата.
  • Мобилно скеле: Подвижна конструкция с работна площадка и странични защити, която може да се премества върху колела. Подходящо за ремонти на тавани и други бързи операции.
  • Модулно скеле: Сглобяемо от отделни модулни елементи, което позволява разнообразни комбинации за сложни форми и структури.
  • Подпорно скеле: Подпорна конструкция, използвана като подкрепа за кофраж. Издържа големи натоварвания и се използва, докато бетонът изсъхва.
  • Работно скеле: Използва се за осигуряване на работна платформа за работници, инструменти и материали. Може да се използва на различни височини и на труднодостъпни места.
  • Предпазно скеле: Защитна конструкция, която предпазва работещите от падане от височина и минаващите хора и оборудване от падащи предмети.

Този обзор на различните видове скелета и техните характеристики може да бъде полезен при избора на подходящ тип скеле за конкретния строителен проект.

Translate »