Кофраж за плочи

Основни характеристики:

Стандартно панелите се произвеждат със следните размери: 1200 x 1500 мм / 1500 x 1500 мм / 1800 x 1500 мм .

Основните греди на панелите са направени от стоманени тръби с размери 60 х 4.00 мм. Долните и горните хоризонтални тръби са направени от стомана и са с размери 48 х 4.00 мм. Пръчките, свързващи панелите помежду си, са направени от 34 x 4.00 мм тръби. Долните и горните регулиращи оси, които се използват заедно с панелите, са направени от тръби с размери 48 х 5.00 мм. Стандартната дебелина на листовете, които се използват, е от 8мм до 22мм. Скобите за захващане са с размери 40х40х4 мм.

 
 
Translate »